Leveringskosten

Bezorgen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg ZH is altijd gratis. In de duin- en bollenstreek is bezorging gratis bij een afname van tenminste 4 dozen.

Bicking.nl hanteert een minimum bestelbedrag van €30,-. De  bestelling moet uit minimaal 6 flessen bestaan, bij verzending met flespakket.nl, of een veelvoud hiervan (bijvoorbeeld 6, 12, 18 of 24 flessen). Dit is om een goede aflevering van de breekbare flessen te garanderen.

Voor bestellingen elders in Nederland, brengen wij bezorgkosten Post.NL in rekening. Bestellingen worden door onze eigen bezorgdienst of met Flespakket (PostNL) naar het door u opgegeven adres in Nederland verzonden. Dit kan natuurlijk ook een werkadres zijn.
 
Het is ook mogelijk de bestelling zelf bij 't afhaalpunt op te halen. De leveringskosten komen dan uiteraard te vervallen.

Levering en verpakking

Wij leveren zelf en/of maken gebruik van Flespakket (PostNL) als transporteur.
De wijnen worden in dozen geleverd van 6, 12 of 18 flessen.
 
Aflevering vindt als volgt plaats:

Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door uzelf aan te geven adres.

Wij streven ernaar de order binnen 1 werkdag op het aangegeven adres te bezorgen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren.

Indien er niemand thuis is wordt er afgeleverd bij de buren. Bij burenlevering is ook een handtekening voor ontvangst nodig en doet de chauffeur een kaartje in de bus waarop is vermeld dat burenlevering heeft plaatsgevonden en bij wie.
Of op een aangegeven plek, indien je hierom expliciet verzoekt door middel van een briefje op de deur o.i.d. De chauffeur neemt dan dit verzoek mee of maakt indien mogelijk een foto van dit verzoek als bewijsmiddel. De transporteur mag het pakket dan als afgeleverd beschouwen.

De bestellingen dienen na ontvangst door uzelf gecontroleerd te worden. Klachten dienen, op verval van het recht tot reclameren, binnen 72 uur na ontvangst aan Bicking.nl medegedeeld te worden. Bicking.nl is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig kan worden geleverd. Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Bicking.nl terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Een bestelling zelf ophalen


 
De bestelling kan iedere laatste vrijdag van de maand worden opgehaald bij ons opslagadres. Een ander moment kan enkel op afspraak.

 

Wanneer de bezorging niet slaagt

De chauffeur doet een kaartje in de bus waarop is vermeld dat hij tevergeefs langs is geweest om een pakket te bezorgen. Hij zal de volgende werkdag of in de ochtend of in de middag opnieuw langs komen.
Indien ook de tweede bezorgpoging niet slaagt doet de chauffeur de chaufeursmededeling in de bus waarop is vermeld dat hij voor de tweede keer tevergeefs is langs geweest. Hierin wordt verzocht om contact op te nemen met het betreffende depot om de aflevering te bewerkstelligen.

Dit kan ondermeer zijn door een afleverdatum af te spreken waarop de geadresseerde wel thuis is, of een ander afleveradres, of zelf afhalen op het depot of het verstrekken van een eenmalige machtiging aan het depot om het pakket op een door de geadresseerde aan te geven plek achter te laten.

Maar om dit natuurlijk te vermijden is het ook mogelijk om de bestelling op uw werkadres te laten leveren! Het juiste afleveradres kunt u bij de bestelling opgeven.

 

afhaaladres

"De Molenweide"
Rijnstraat 2 
2223 EE Katwijk

(tegenover Molen "De Geregtigheid")

molenweide

 

BICKING NIEUWSBRIEF

Schrijf je NU in.


Search

bent u 18 jaar of ouder

bent u 18 jaar of ouder